• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школі, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

«Удосконалення методичної майстерності - це, передусім, самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і, в першу чергу, культури мислення».

В.О.Сухомлинський

Головні завдання, які ставить перед собою
педагогічний колектив на 2020-2021 н.р.

1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів та Концепції Нової української школи.

3. Продовження роботи над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору.

4. Формувати якісне освітнє середовище:

  • здійснювати постійний моніторинг показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
  • зміцнювати навчально-матеріальну базу школи;
  • забезпечувати комплексний підхід до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;
  • виховувати громадянську свідомість учнів, патріотизм, повагу національних традицій, моралі, повагу до державних символів України;
  • забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;
  • дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

5. Посилити контроль за якісним викладанням предметів, ефективним використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів.

6. Розвивати творчу активність педагогів, сприяти підвищенню їхнього кваліфікаційного та професійного рівеня.

7. Сприяти впровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у освітній процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

8. Удосконалювати системи планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності закладу освіти.

9. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

10. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

11. Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

12. Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН України тощо.

Навчальні досягнення учнів за І семестр 2020-2021 навчального року

Проведення тижня англійської мови

Із метою розширення і поглиблення лінгвістичних знань, розвитку комунікативних умінь і навичок, естетичного виховання, духовного багатства учнів у період із 17 по 21листопада 2016 року в НВК був проведений тиждень англійської мови. /Files/images/predmetn_tijn/DSC07928.JPG

Завдання:
- розширити, закріпити і систематизувати мовні знання і навички;
- мотивувати учнів до набуття нових знань з предмету, пошуку і подальшого використання інформації;
- розвинути креативне мислення учнів, навички самостійної і творчої роботи;
- стимулювати потребу у використанні іноземної мови в різних ситуаціях.

Проведення тижня іноземних мов показав, що невимушена і психологічно підготовлена мовна атмосфера в школі сприяє прояву індивідуальних можливостей всіх учнів з різними видами навчання. Тиждень дозволив залучити до роботи всіх учнів, передбачив різні форми роботи (парну, групову, індивідуальну), а також різноманітні види діяльності, де кожен міг знайти заняття у відповідності зі своїми здібностями та інтересами. Під час проведення тижня створювалася позитивна мотивація до подальшого вивчення іноземної мови, а також ситуація успіху для кожного. Учні отримали додаткові можливості застосування знань, умінь і навичок, одержали нові країнознавчі знання, роз вивинули соціокультурну компетенцію./Files/images/predmetn_tijn/DSC07860.JPG/Files/images/predmetn_tijn/DSC07892.JPG/Files/images/predmetn_tijn/DSC07879.JPG/Files/images/predmetn_tijn/DSC07873.JPG

Тиждень проходив згідно із планом, який був розміщений на дошці оголошень. Протягом тижня були проведені такі заходи:

17.11.16 – конкурс на кращу презентацію класу(1-11 класи)

І місце- 7Б,8А,ІІ місце- 6А,ІІІ місце-4Б,8б

18.11.16 – конкурс «Unscramble poems» ( «Розшифруй вірш»)(2-11 класи)

2 класи: Ім.-2б ІІ м.-2а ІІІ м – 2в

3 класи: Ім.-3а ІІ м.-3б ІІІ м – 3в

5 класи: Ім.-5б ІІ м.-5а ІІІ м – 5в

6 класи: Ім.-6а ІІ м.-6б ІІІ м – 6в

8 класи: Ім.-8б ІІ м.-8в ІІІ м – 8а

9 класи: Ім.-9а ІІ м.-9б

10-11 класи: Ім.-10а ІІ м.-11а

19.11.16 – конкурс «Interesting tasks»(«Цікаві завдання»)(6-11 класи)

І місце-6б,8б,9а,11а

ІІ місце- 8а,10а,9б

20.11.16 -конкурс «Crossword»(«Кросворд»)(5-11 класи)

І місце – 5б,6а,7б,8б,9а,11а

ІІ місце – 5в,6б,8а,9б,10а

ІІІ місце- 5а,6в

20.11.16 -конкурс творчих перекладів «Poetry Club».

Взяли участь: 56 учнів

5а-14 учнів 5б-15 учнів 5в- 2 учні

6а-3 учні 6б-3 учні 6в-0

7а-0 7б-6 учнів

8а-5 учнів 8б-1 учень 8в-0

9а -1учень 9б-4 учні

10а-0 11а-2 учні

ПЕРЕМОЖЦІ:

Серед 5-6 класів:Гайванюк Іветта (5б),Грищук Едуард(5б),Бутенко Олександра(5б),Мастикова Діана(5а)

Серед 7-8 класів:Різніченко Влада (8а),Любасенко Влада (8а),Журба Крістіна (7б)

Серед 9-11 класів:Нагула Маргарита (11а),Тімофєєва Олександра (9а)

21.11.16- Виставка творчих робіт учнів на теми «Моя їжа», «Покупки»

Результати конкурсу малюнків на тему «My Meals” (5б клас)

Переможці :Гайванюк Іветта,Кушнір Ельвіра,Щербина Дар’я, Біла Єлизавета,Грищук Едуард,Книш Наталія ,Аганіна Злата,Важненко Діана, Куркула Софія.

Результати конкурсу малюнків на тему «Shops and Shopping” (6 класи)

Переможці: Міценко Ксенія(6а),Апостолова-Возниця Дар’я(6б)

Протягом тижня також були проведені відкриті уроки та виховний захід:

Хвостенко В.Г. – урок у1б класі на тему «Свята.День народження друга».

Діденко І.А – урок у 5б класі на тему «Харчування».

Сич В.Г. – урок у 9а класі на тему «Природа.Захист довкілля».

Хвостенко В.Г. та Сич В.Г. провели КВК у 7б класі «Найрозумніші».

Гльоза А.М.- урок в 11а класі на тему «Комп’ютерні технології в житті»»

Мета була досягнута, адже учні отримали естетичне задоволення, поглибили знання з іноземної мови та спробували свої сили у різноманітних конкурсах.

Круглий стіл "Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності"

Традиційною в Кушугумському НВК проводиться круглий стіл з проблем наступності навчання при переході учнів з молодшої школи у середню. Змістовно такий круглий стіл передбачає: глибокий психолого-педагогічний аналіз труднощів та проблем, які виникають у період адаптації учнів 5-х класів; координацію дій всього педагогічного колективу; обмін досвідом; підведення підсумків педагогічних успіхів вчителів початкової школи, покращення, оновлення, раціоналізацію діяльності класних керівників п'ятих класів, вчителів-предметників, психолога школи. Принцип наступності в навчанні, вихованні та розвитку дитини має велике значення, це одна з найважливіших складових систематичності і послідовності. Актуальність проблеми наступності підтверджується результатами психолого-педагогічноі діагностики, яка свідчить про зниження загальної успішності учнів, наявність прикмет дезадаптації у деяких школярів, зниження емоційного благополуччя учнів та їх батьків.

Під час проведення круглого столу директор НВК Апостолова Т.О. яка відмітила, що головна мета яку сьогодні переслідуємо - об'єднання педагогічного колективу для підвищення ефективності його роботи з питання адаптації учнів 5-х класів, використання досвіду у діяльності вчителів початкових класів, вчителів-предметників, класних керівників, вироблення системи спільних поглядів на використання принципу наступності у навчально-виховному процесі, вирішення проблеми збереження здоров'я та ем

Маю надію, що сьогоднішня розмова з наступності стане обміном досвіду педагогів початкової школи й основної школи, їх взаємодія та співпраця, що дозволить успішно пережити складний період адаптації, пов'язаний з новими умовами навчання, з іншим педагогічним стилем, вимогами вчителів основної школи, з навчальним навантаженнямоційного благополуччя учнів, вчителів та батьків.

На засіданні круглого столу виступили класні керівники 4-х класів 2015-2016 н.р. Косова М.О., Костів С.М., класні керівники 5-х класів Канарадзе Л.П., Тарасенко А.А., Діденко І.А.

Що допоможе п'ятикласникам вчитися успішно?
Збереження існуючого запасу здоров'я школярів в процесі здобуття освіти; психолого-педагогічна підтримка кожного вчителя; вибір особистісно орієнтованих освітніх технологій; набуття учнями стійких знань з можливістю їх використання у нових ситуаціях; формування ключових компетентностей.

В обговоренні питань взяли участь заступник директора з НВР Колесник Т.А.,вчителі-предметники Малюк Н.О., Хвостенко В.Г., Гльоза А.М.. Гаєнко М.В., Абакуменко Л.А.

/Files/images/metodichna_robota/IMG_20161027_092129.jpg/Files/images/metodichna_robota/IMG_20161027_092216.jpg/Files/images/metodichna_robota/IMG_20161027_092228.jpg

Психолого-педагогічний семінар

Дуже корисний та ефективний для вчителів був психолого-педагогічний семінар «Психологічні особливості саморегуляції медпрацівника», який проходив 28жовтня 2016 року. Задля досягнення успіху в учительській професії потрібні наполегливість, постійне поповнення скарбниці знань, вироблення професійних навичок. Але Нагула Л.І. переконала вчителів, що існує ще одна важлива умова – уміння керувати власними психоемоційними станами, здатність до адекватного відновлення психоемоційного балансу в умовах професійних навантажень та стресів. Дергаченко Л.І. ознайомила з тлумаченням термінів «саморегуляція», «психічна саморегуляція», привела приклади методів психічної саморегуляції. Гаєнко М.В. розповіла про психологію педагогічної саморегуляції. Франко Т.В. за допомогою тестування змогла допомогти вчителям визначити особливості їхньої нервової системи, визначити ступінь схильності до стресу,ознайомила із способами саморегуляції. Семінар крім теоретичної частини носив ще практичну направленість. Тому вчителі високо оцінили його результативність.

Педагогічна рада

28 жовтня відбулося засідання педагогічної ради на тему “Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність НВП”, яке пройшло у формі конференції. На обговорення були винесені такі питання:
1.Яким має бути сучасний урок, що забезпечив би високу результативність навчально-виховного процесу?
2.Роль особистості вчителя у забезпеченні результативності навчально-виховного процесу.
3.Роль і місце нових ефективних форм і методів організації навчання у забезпеченні його результативності.
4.Чи складалась у вас своя система методів, що забезпечують високу результативність навчання?
5.Як ви поповнюєте науково-методичні знання та удосконалюєте свою професійну підготовку?
Найактивнішу участь взяли вчителі Малюк Н.О., Драчова О.А.. Дергаченко Л.І.
На розгорнуте анкетування були винесені питання:
1.Чи погоджуєтесь ви із висловом “Мудрість влади педагога – це велика творчість і праця над собою”?
2.Результативність – це що? Високий бал, міцні знання чи велика зацікавленість предметом?

/Files/images/metodichna_robota/IMG_20161026_090415.JPG/Files/images/metodichna_robota/IMG_20161026_091959.JPG/Files/images/metodichna_robota/IMG_20161026_094146.JPGВиступ Дергаченко Л.І./Files/images/metodichna_robota/IMG_20161026_105204.JPGВиступ Малюк Н.О.

1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів та Концепції Нової української школи.

2. Продовження роботи над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору.

3. Формувати якісне освітнє середовище:

§ здійснювати постійний моніторинг показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

§ зміцнювати навчально-матеріальну базу школи;

§ забезпечувати комплексний підхід до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

§ виховувати громадянську свідомість учнів, патріотизм, повагу національних традицій, моралі, повагу до державних символів України;

§ забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;

§ дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

5. Посилити контроль за якісним викладанням предметів, ефективним використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів.

6. Розвивати творчу активність педагогів, сприяти підвищенню їхнього кваліфікаційного та професійного рівеня.

7. Сприяти впровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у освітній процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

7. Удосконалювати системи планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності закладу освіти.

8. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

9. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

10. Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

11. Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН України тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 1162

Коментарi