• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школі, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

«Удосконалення методичної майстерності - це, передусім, самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і, в першу чергу, культури мислення».

В.О.Сухомлинський

Про результати вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом «Управлінські процеси закладу освіти» у Кушугумській гімназії «Інтелект» у 2022/2023 н.р.

Про підсумки комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності гімназії

Про результати моніторингових досліджень якості знань
1 семестр 2022-2023 навчальний рік

Навчальні досягнення учнів 5-11 класів Кушугумської гімназії "Інтелект"
І семестр 2022/2023 н.р.

Головні завдання, які ставить перед собою
педагогічний колектив на 2022-2023 н.р.

1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів та Концепції Нової української школи.

3. Продовження роботи над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору.

4. Формувати якісне освітнє середовище:

  • здійснювати постійний моніторинг показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
  • зміцнювати навчально-матеріальну базу школи;
  • забезпечувати комплексний підхід до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;
  • виховувати громадянську свідомість учнів, патріотизм, повагу національних традицій, моралі, повагу до державних символів України;
  • забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;
  • дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

5. Посилити контроль за якісним викладанням предметів, ефективним використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів.

6. Розвивати творчу активність педагогів, сприяти підвищенню їхнього кваліфікаційного та професійного рівеня.

7. Сприяти впровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у освітній процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

8. Удосконалювати системи планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності закладу освіти.

9. Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

10. Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

11. Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

12. Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН України тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 1355

Коментарi